SEMPOZYUMA DAVET

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tüm inşaat mühendislerini düzenlemekte olduğu 8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu’na davet etmektedir. Amacımız inşaat mühendisliğinin en önemli alanlarından biri olan geoteknik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, bilgi ve birikimlerimizi, gün geçtikçe artan ve çeşitlenen deneyimlerimizi, uluslararası bilimsel ve mesleki standartta tartışmaktır, değerlendirmektir. Hedefimiz yaratacağımız bilimsel platform ile aramızdaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, bir araya gelerek geoteknik alanına neler katabileceğimizi tartışmak, uygulama ve akademiyi daha güçlü bir birlikteliğe yöneltebilecek konuları ve alanları tespit etmektir. Günümüzün inovasyon ihtiyacı, akademi-uygulama işbirliğinin araştırma ve geliştirme doğrultusunda yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Tüm bu amaç ve hedefler doğrultusunda sempozyumda yer alacak davetli konuşmacıların, sempozyum konularının ve sunulacak bildirilerin seçimi titizlikle yapılacaktır. Sempozyum ortamının gereken sinerji ve verimi sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm çaba gösterilecektir. Ancak gerçek başarıyı tayin edecek olan bilimsel ve mesleki düzeyi yüksek bildirilerle sempozyuma geniş bir araştırmacı ve uygulamacı kitlesinin aktif ve interaktif katılımıdır.

Geoteknik sempozyumları yüksek standartları ve seçkin bilimsel nitelikleri ile meslektaşların teveccühünü kazanmış sempozyumlardır. Buna uygun olarak düzenlenecek olan 8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu’nun amacı her zamanki gibi çıtayı biraz daha yükseltmek olacaktır. Sizleri bu heyecanlı ve verimli ortama katkı vermek ve bu ortamın sunacağı mesleki platformdan yararlanmak üzere davet ediyoruz.

Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU
Düzenleme Kurulu Başkanı

Nusret SUNA
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

GEOTEKNİK 2019'A KALAN SÜRE:

ALTIN SPONSOR

SARIYER BELEDİYESİ

RESMİ SPONSORLAR

DESTECH
ENAR DANIŞMANLIK
İSTANBUL TEKNİK
SENTEZ
TREVİ GROUP
İKSA

ANA SPONSORLAR

KASKTAŞ
YAPI MERKEZİ
ZETAŞ
NYS
OMEGA KONSEPT

DESTEKLEYEN SPONSOR

VOLKAN PEKER
MEINHARDT
Pİ GEOTEKNİK
EMAY MÜHENDİSLİK
EPSDER